Teisinių paslaugų kainos ir įkainiai

Kainodara

Teisinių paslaugų apmokėjimui advokatų kontora "G. Paltanavičius ir partneriai" kliento pasirinkimu taiko vieną iš dviejų kainodaros metodų:

  • arba valandinį įkainį;
  • arba fiksuotą kainą. 

Su kiekvienu klientu yra aptariamas ir taikomas abiems pusėms labiausiai priimtinas paslaugų apmokėjimo variantas, 

Pastoviems kontoros klientams taikome nuolaidas.


Valandinis įkainis

Šiuo atveju teisinių paslaugų kaina yra apskaičiuojama pagal teisines paslaugas teikiančio advokato laiko sąnaudas, skirtas kliento pavedimui vykdyti, dauginant iš valandinio įkainio. Dažniausiai šis metodas taikomas nestandartiniams arba tęstiniams darbams, kuriems nenumatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę sunku prognozuoti. 

Kliento pageidavimu gali būti susitarta, kad klientas įsipareigoja mokėti advokatui už paslaugas pagal valandinį įkainį, tačiau ne daugiau, nei tam tikrą sutartą sumą už konkretų pavedimą. Klientui šis modelis naudingas tuo, kad išlaidos už konkretų pavedimą niekada neviršys numatytų "lubų", o advokatas prisiima visą riziką dėl darbų apimties.

Valandinis įkainis - nuo 40 iki 60 eurų už vieną advokato teisinio darbo valandą. Kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo pavedimo sudėtingumo ir apimties, susitariama dėl individualaus valandinio įkainio tarifo.  


Fiksuota kaina

Pagal šį modelį klientas įsipareigoja sumokėti advokatui iš anksto sutartą sumą už paslaugas, į kurias įeina visi sutarti darbai. Šis modelis klientui naudingas tuo, kad jam iš anksto būna žinoma visa paslaugų kaina, į kurią įeina neribotas kiekis konsultacijų, o advokatas prisiima riziką dėl darbų apimties, todėl sąskaita niekada nebus didesnė, nei iš anksto sutarta kaina.

Dažniausiai šis metodas taikomas standartiniams darbams, kuriems numatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę galima nesunkiai prognozuoti.


Fiksuotos kainos tarifai:

Advokato teisinės konsultacijos

Konsultacija


Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Vienkartinė konsultacija telefonu, iki 10 minučių

  

nemokamai

  

Telefonu konsultuojama tik verslo teisės klausimais

Konsultacija advokato biure, iki pusės valandos

  

30 eurų

  


  

Konsultacija advokato biure, iki vienos valandos

  

50 eurų

  


Konsultacija advokato biure, iki pusantros valandos

  

70 eurų

  


  

Konsultacija advokato biure, iki dviejų valandų

  

90 eurų

  


  

Sutartys ir panašūs dokumentai

Dokumentas

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Įprastinių nedidelės apimties sutarčių projektų parengimas

  

100 eurų

  

Sutartys, numatytos Civiliniame kodekse

Sudėtingų, nestandartinių, didelės apimties sutarčių projektų parengimas

  

200-300 eurų, priklausomai nuo dokumento apimties

  

Jungtinės veiklos sutartys ir/arba didelės apimties sutartys, ir/arba sutartys, nenumatytos Civiliniame kodekse, ir/arba sutartys, turinčios kelių sutarčių rūšių elementų  

Kliento pateiktos sutarties ar sutarties projekto analizė, advokato komentarai ir rekomendacijos 

  

50-100 eurų, priklausomai nuo dokumento apimties

  

Kliento pageidavimu, advokato komentarai gali būti pateikti raštu

  

Įmonių reorganizavimo ir/ar pertvarkymo ir/ar įstatinio kapitalo dydžio keitimo dokumentai

Veiksmo pobūdis

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Įmonės reorganizavimo ir/ar pertvarkymo plano parengimas 

  

50-100 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Planą parengia advokatas. Jame numatomi reorganizavimo ir/ar pertvarkymo veiksmai, reikalingi dokumentai, atsakingi asmenys ir atlikimo terminai  

Įmonės (AB, UAB) įstatinio kapitalo dydžio didinimas arba mažinimas 

  

150-300 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Įmonės valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, akcijų pasirašymo sutartys, nauji įstatai ir visi kiti reikalingi dokumentai.  

Dokumentus parengia advokatas.  

Privataus  kapitalo įmonės pertvarkymo visų dokumentų parengimas

  

300-400 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Pertvarkymo sąlygų projektas, pertvarkomos įmonės valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, nauji įstatai ir visi kiti pertvarkymui reikalingi dokumentai.

Dokumentus parengia advokatas.  

Pilno arba dalinio valstybės ir/ar savivaldybių kapitalo įmonės ar įstaigos pertvarkymo visų dokumentų parengimas

  

600-800 eurų,priklausomai nuo sudėtingumo

  

  ___ „___

  

Privataus kapitalo įmonių reorganizavimo (jungimo, skaidymo, atskyrimo) visų dokumentų parengimas

  

1.000-1.500 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Reorganizavimo sąlygų projektas, reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime įmonių valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, nauji įstatai, turto ir prievolių priėmimo – perdavimo aktai, darbo sutarčių pakeitimai ir visi kiti pertvarkymui reikalingi dokumentai. Dokumentus parengia advokatas.  

Pilno arba dalinio valstybės ir/ar savivaldybių kapitalo įmonių reorganizavimo (jungimo, skaidymo, atskyrimo) visų dokumentų parengimas

  

2.000-3.000  eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

___ „___

  

Procesiniai dokumentai

Dokumentas

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Pretenzijos dėl žalos atlyginimo parengimas

  

100-150 eurų

  

Dokumentą parengia advokatas. Konkreti kaina priklauso nuo ginčo sudėtingumo  

Prašymo išduoti teismo įsakymą parengimas

  

100 eurų

  


Prieštaravimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas

  

75 eurai

  


  

Ieškinio, 

priešieškinio, 

atsiliepimo į ieškinį 

civilinėje byloje parengimas

  

300-500 eurų

  

___ „___

  

Apeliacinio skundo,

atsiliepimo į apeliacinį skundą,

civilinėje byloje parengimas

  

300-500 eurų

  

___ „___

  

Dubliko, tripliko civilinėje byloje parengimas

  

150-250 eurų

  

___ „___

  

Kitų procesinių dokumentų parengimas

  

100-200 eurų

  

___ „___

  

Atstovavimas

Atstovavimo pobūdis

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Teismo posėdžiuose

  

100 eurų/1 valanda

  

Atstovas teisme - advokatas.

  

Derybose

(su verslo partneriais, bendraturčiais ir pan.)  

75 eurai/1 valanda

  

Derybininkas - advokatas.

  

Institucijose ir organizacijose 

(valstybinės įstaigos, notarų biurai,registrų centrai ir pan.)

  

50 eurų/1 valanda

  

Įgaliotinis - advokatas.

  

 

 
Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL google page rank