Teisinių paslaugų kainos ir įkainiai

Kainodara

Teisinių paslaugų apmokėjimui advokatų kontora "G. Paltanavičius ir partneriai" kliento pasirinkimu taiko vieną iš dviejų kainodaros metodų:

  • valandinį įkainį;
  • arba fiksuotą kainą. 

Su kiekvienu klientu yra aptariamas ir taikomas abiems pusėms labiausiai priimtinas paslaugų apmokėjimo variantas, 

Pastoviems kontoros klientams taikome nuolaidas.

Valandinis įkainis

Šiuo atveju teisinių paslaugų kaina yra apskaičiuojama pagal teisines paslaugas teikiančio advokato laiko sąnaudas, skirtas kliento pavedimui vykdyti, dauginant iš valandinio įkainio. Dažniausiai šis metodas taikomas nestandartiniams arba tęstiniams darbams, kuriems nenumatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę sunku prognozuoti. 

Kliento pageidavimu gali būti susitarta, kad klientas įsipareigoja mokėti advokatui už paslaugas pagal valandinį įkainį, tačiau ne daugiau, nei tam tikrą sutartą sumą už konkretų pavedimą. Klientui šis modelis naudingas tuo, kad išlaidos už konkretų pavedimą niekada neviršys numatytų "lubų", o advokatas prisiima visą riziką dėl darbų apimties.

Valandinis įkainis - 60 eurų už vieną advokato teisinio darbo valandą.   

Fiksuota kaina

Pagal šį modelį klientas įsipareigoja sumokėti advokatui iš anksto sutartą sumą už paslaugas, į kurias įeina visi sutarti darbai. Šis modelis klientui naudingas tuo, kad jam iš anksto būna žinoma visa paslaugų kaina, į kurią įeina neribotas kiekis konsultacijų, o advokatas prisiima riziką dėl darbų apimties, todėl sąskaita niekada nebus didesnė, nei iš anksto sutarta kaina.

Dažniausiai šis metodas taikomas standartiniams darbams, kuriems numatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę galima nesunkiai prognozuoti.


Fiksuotos kainos tarifai:

Advokato teisinės konsultacijos

 

Konsultacija


Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Vienkartinė konsultacija telefonu, iki 10 minučių

  

nemokamai

  

Telefonu konsultuojama tik verslo teisės klausimais

Konsultacija iki pusės valandos

  

30 eurų

  


  

Konsultacija iki vienos valandos

  

60 eurų

  


Konsultacija iki pusantros valandos

  

80 eurų

  


  

Konsultacija iki dviejų valandų

  

100 eurų


 

Sutartys ir panašūs dokumentai

  

Dokumentas

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Įprastinių nedidelės apimties sutarčių projektų parengimas

  

150 eurų

  

Sutartys, numatytos Civiliniame kodekse

Sudėtingų, nestandartinių, didelės apimties sutarčių projektų parengimas

  

200 - 300 eurų, priklausomai nuo dokumento apimties

  

Jungtinės veiklos sutartys ir/arba didelės apimties sutartys, ir/arba sutartys, nenumatytos Civiliniame kodekse, ir/arba sutartys, turinčios kelių sutarčių rūšių elementų  

Kliento pateiktos sutarties ar sutarties projekto analizė, advokato komentarai ir rekomendacijos 

  

100 - 200 eurų, priklausomai nuo dokumento apimties

  

Kliento pageidavimu, advokato komentarai gali būti pateikti raštu


Įmonių reorganizavimo dokumentų parengimas (visas dokumentų paketas ir visos konsultacijos) 

  

Veiksmo pobūdis

Bendrovių ar kitų privataus kapitalo įmonių reorganizavimo (jungimo, skaidymo, atskyrimo) visų dokumentų parengimas

Kaina/įkainis

1000-1500 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo (įmonių dydžio, akcininkų skaičiaus, turimų licencijų ir kt.)

Pastabos

Parengiami - Reorganizavimo sąlygų projektas, reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime įmonių valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, nauji įstatai, turto ir prievolių priėmimo – perdavimo aktai, darbo sutarčių pakeitimai ir visi kiti pertvarkymui reikalingi dokumentai, nemokamai konsultuojama viso reorganizavimo proceso metu.   


 Įmonių pertvarkymo ar įstatinio kapitalo dydžio keitimo dokumentų parengimas

 

Veiksmo pobūdis

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Įmonės (AB, UAB) įstatinio kapitalo dydžio didinimas  

  

200-400 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Įmonės valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, akcijų pasirašymo sutartys, nauji įstatai ir visi kiti reikalingi dokumentai.  

Dokumentus parengia advokatas.  

Įmonės (AB, UAB) įstatinio kapitalo dydžio mažinimas 

  

200-400 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Įmonės valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, nauji įstatai ir visi kiti reikalingi dokumentai.  

Dokumentus parengia advokatas.  

Privataus  kapitalo įmonės pertvarkymo visų dokumentų parengimas

  

300-500 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Pertvarkymo sąlygų projektas, pertvarkomos įmonės valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, nauji įstatai ir visi kiti pertvarkymui reikalingi dokumentai.

Dokumentus parengia advokatas.  

Pilno arba dalinio valstybės ir/ar savivaldybių kapitalo įmonės ar įstaigos pertvarkymo visų dokumentų parengimas  

600-1000 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

  ___ „___


Procesiniai dokumentai

  

Dokumentas

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Pretenzijos dėl žalos atlyginimo parengimas

  

200 eurų

  

Dokumentą parengia advokatas.  

Prašymo išduoti teismo įsakymą parengimas

  

200 eurų

  


Prieštaravimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas

  

100 eurų

  


  

Ieškinio, 

priešieškinio, 

atsiliepimo į ieškinį 

civilinėje byloje parengimas

  

300-500 eurų

  

Kainos dydis priklauso nuo konkrečios bylos sudėtingumo

  

Apeliacinio skundo,

atsiliepimo į apeliacinį skundą,

civilinėje byloje parengimas

  

400-600 eurų

  

___ „___

  

Kasacinio skundo 

civilinėje byloje parengimas

  

600-1000 eurų

  

___ „___

  

Dubliko, tripliko civilinėje byloje parengimas

  

200-300 eurų

  

___ „___

  

Kitų procesinių dokumentų parengimas

  

150-200 eurų

  

___ „___


 Atstovavimas

  

Atstovavimo pobūdis

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Teismo posėdžiuose

  

100 eurų/1 valanda

  

Atstovas teisme - advokatas.

  

Derybose

(su verslo partneriais, bendraturčiais ir pan.)  

100 eurų/1 valanda

  

Derybininkas - advokatas.

  

Institucijose ir organizacijose 

(valstybinės įstaigos, notarų biurai, registrų centras ir pan.)

  

50 eurų/1 valanda

  

Įgaliotinis - advokatas. 
Parašykite
Paskambinkite
Apie