Advokato G. Paltanavičiaus patirtis

Patirtis teisminiuose procesuose:

 • Skolų priteisimas iš 489-osios DNSB skolininkų - dokumentų parengimas ir atstovavimas virš 80 bylų, laimėta virš 90 proc. visų bylų
 • prašymų išduoti teismo įsakymus, Ieškinių, atsiliepimų, apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimas civilinėse bylose
 • civilinių ieškinių parengimas baudžiamosiose bylose
 • Procesinių dokumentų parengimas viešųjų pirkimų bylose
 • Skundų, atsiliepimų į skundus parengimas administracinės teisenos bylose


Patirtis įmonių ir įstaigų reorganizavimo srityje

 • Akcinės bendrovės “Šiaulių energija” reorganizavimas skaidymo būdu, atskiriant nuo jos rajoninius padalinius, kurių pagrindu steigiamos naujos bendrovės.
 • Akcinės bendrovės "Alytaus šilumos tinklai" rajoninių padalinių atskyrimas
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos reorganizavimas, optimizuojant jos struktūrą
 • Vilniaus uždarosios akcinės bendrovės "SAVEL" dalies atskyrimas
 • Vilniaus bendrovių UAB "SK IMPEX SERVICE CENTER" ir UAB "Sundora"  reorganizavimas prijungimo būdu
 • UAB "Kretingos komunalininkas" 2 dalių atskyrimas
 • Vilniaus bendrovių UAB "Fatum investicija" ir UAB "Autosundora" reorganizavimas prijungimo būdu
 • Alytaus uždarosios akcinės bendrovės "Eisrega" reorganizavimas, atskiriant nuo jos pavojingų atliekų tvarkymo veiklą.
 • Vilniaus uždarosios akcinės bendrovės "Tikslioji sintezė" dalies atskyrimas
 •  UAB "Kasatonas" ir UAB "Kasalgis" reorganizavimas prijungimo būdu
 • UAB "IZOLA" dalies atskyrimas
 • UAB "Naujoji Rosma" ir UAB Rosma LT" reorganizavimas prijungimo būdu
 • UAB "Kasatonas" reorganizavimas atskyrimo būdu
 • UAB "Tikeras" dalies atskyrimas
 • UAB Ambersta ir UAB "Pūstalaukis" reorganizavimas prijungimo būdu
 • UAB "Veikinsta" ir UAB "Valevesta" reorganizavimas prijungimo būdu
 • UAB "ESTILITA" dalies atskyrimas
 • UAB "ESTILITA" ir UAB "ALDMANTAS" reorganizavimas prijungimo būdu
 • UAB OPS Lietuva Assistance ir UAB OPS LT reorganizavimas prijungimo būdu


 Patirtis įmonių restruktūrizavimo srityje 

 • Akcinės bendrovės “Vilniaus vingis” restruktūrizavimas

Patirtis įmonių pertvarkymo srityje 

 • UAB “Kretingos komunalininkas” pertvarkymas į savivaldybės įmonę. 
 • AB "Utenos šilumos tinklai" pertvarkymas į UAB "Utenos šilumos tinklai".

Patirtis įmonių pirkimo - pardavimo srityje

 • UAB “Beruta" pirkimo - pardavimo dokumentų projektų rengimas ir atitinkamos konsultacijos
 • UAB “Elpina" pirkimo - pardavimo dokumentų projektų rengimas ir atitinkamos konsultacijos
 • UAB “Unidentas" pirkimo - pardavimo proceso teisinės konsultacijos

Patirtis sutarčių ekspertizių ir vertinimo srityje 

 • Alytaus šilumos tinklų išnuomojimo sutarties projekto ekspertizė.
 • Utenos termofikacinės elektrinės statybos rangos darbų sutarties projekto vertinimas.

 Patirtis mokestinių ginčų ekspertizių srityje 

 • Ekspertizė SEB Vilniaus banko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos mokestiniame ginče, svarstytame Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
 • Ekspertizė Lietuvos Mokslininkų Sąjungos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos mokestiniame ginče, svarstytame Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.   

  Patirtis viešųjų pirkimų dokumentų rengimo srityje 

 • Atviro tarptautinio konkurso dėl paskolos naujos termofikacinės elektrinės statybai finansuoti sąlygų ir kitų dokumentų parengimas. 

  Patirtis investicinių projektų srityje 

 • Parengta AB "Šiaulių energija" investicijų būdų analizė, pritraukiant  privačias investicijas į šilumos ūkio verslą.
 • Parengta VŠĮ "Juodupės komunalinis ūkis" ir AB "Rokiškio komunalininkas" bendradarbiavimo būdų ir  formų teisinė analizė; 

  Patirtis komercinių derybų srityje 

 • Atstovavimas AB “Šiaulių energija” derybose su SEB ir Swed bankais dėl paskolos termofikacinės elektrinės statybai suteikimo ir paskolos sutarties sąlygų.
 • Atstovavimas UAB "Švaros formulė" derybose dėl prijungimo prie UAB "Corpus A" 

 Patirtis nestandartinių teisinių dokumentų rengimo srityje 

 • Daugiabučio namo Vilniuje renovavimo jungtinės veiklos sutarties projekto parengimas.
 • Overdrafto paslaugos pirkimo sutarties projekto parengimas.
 • Trišalės sutarties projekto dėl atliekų rūšiavimo Klaipėdoje projekto parengimas.
 • Sutarties projekto dėl dalyvavimo tarptautiniame pasienio bendradarbiavimo projekte, panaudojant ES fondų paramą, parengimas.

 

 
Parašykite
Paskambinkite
Apie