Įmonės reorganizavimas 

Bendrovės ar kitos įmonės gali būti reorganizuojamos jas jungiant ar skaidant, taip pat prijungiant ar atskiriant jų dalis ar atskiras veiklas. 

Pilno paketo reorganizavimo dokumentų parengimas ir visos su tuo susijusios konsultacijos mūsų kontoroje kainuoja nuo 1.000 iki 1.500 eurų, priklausomai nuo reorganizavimo sudėtingumo (įmonių dydžių, akcininkų skaičiaus ir pan.).  Detaliau apie kainas - čia: Paslaugų kainos


 Įmonės reorganizavimo paslaugos

  • Konsultacijos AB, UAB, bendrovių, kitų įmonių ir juridinių asmenų reorganizavimo (jungimas, skaidymas, atskyrimas) arba pertvarkymo klausimais.
  • AB, UAB, bendrovės, kitos įmonės reorganizavimo arba pertvarkymo veiksmų plano sudarymas. 
  • konsultacijos, parenkant geriausią įmonių sujungimo ar įsigijimo būdą bei sandorio struktūros parengimas. 
  • Bendrovių, kitų įmonių ir kitų juridinių asmenų reorganizavimo sąlygų parengimas, jungiamųjų ir/ar skiriamųjų balansų, visų kitų su reorganizavimu susijusių dokumentų parengimas.
  • Reorganizuojamų, reorganizavime dalyvaujančių arba pertvarkomų juridinių asmenų atstovavimas pas notarą, registrų centre ir kitose institucijose. 
  • Viso reorganizavimo arba pertvarkymo proceso koordinavimas ir vykdymas nuo pradžios iki reorganizavimo arba pertvarkymo visiško užbaigimo.

 

Atstumas - ne kliūtis

Šiuolaikinių komunikacijų laikais atstumai nėra esminė kliūtis. Mes dirbame su visų Lietuvos vietovių reorganizuojamomis įmonėmis. Esmines įmonės reorganizavimo nuostatas ir geriausias mūsų bendradarbiavimo sąlygas galime aptarti telefonu, o elektroninio pašto pagalba galime sudaryti teisinių paslaugų sutartį bei perduoti parengtus reorganizavimo dokumentus.

Reorganizavimo patirtis Kodėl verta rinktis mus? 

Rengiant reorganizavimo dokumentus, konsultuojame nemokamai.

Didelė įmonių reorganizavimo patirtis, kas leidžia pagrįstai tikėtis, kad Jūsų įmonės reorganizavimas bus atliktas sklandžiai, greitai ir be problemų.  

Galime vykdyti tiek paprastus, tiek ir sudėtingus, nestandartinius  reorganizavimus.

Nedidelės reorganizavimo dokumentų rengimo kainosAtsiskaitymas tik po sutarto darbo atlikimo.


Įmonių reorganizavimo sąvokos

Reorganizavimas – tai įmonės ar kito juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. 

Pertvarkymas – tai įmonės ar kito juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas.

Atskyrimas.  Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis gali būti atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu gali būti kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės.

Įmonės ar kiti juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu. 

Galimi įmonių ar kitų juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas  ir sujungimas.    

Prijungimas  -  tai vieno ar daugiau  įmonių ar kitų juridinių   asmenų prijungimas  prie  kito juridinio asmens, kuriam  pereina   visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.    

Sujungimas  -  tai dviejų ar daugiau įmonių ar kitų juridinių asmenų susivienijimas  į naują juridinį asmenį, kuriam  pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.     

Galimi įmonių ar kitų juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas.     

Išdalijimas - tai reorganizuojamos įmonės ar kito juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

Padalijimas - tai vienos įmonės ar kito  reorganizuojamo juridinio  asmens pagrindu  įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

 
Parašykite
Paskambinkite
Apie