Mūsų paslaugos ir konsultacijos:

Verslo ir įmonių teisinių problemų analizė ir sprendimas. 

Teisinės paslaugos dėl verslo įsigijimo arba pardavimo, konsultacijos dėl geriausių sandorio sąlygų.

Bendrovių ir kitų įmonių pertvarkymas, reorganizavimas, reorganizavimo dokumentų parengimas.

Bendrovių steigimas - konsultacijos ir visų steigimo dokumentų parengimas.

Advokato teisinė konsultacija dėl akcijų supirkimo iš smulkiųjų akcininkų, teisinės konsultacijos dėl geriausių supirkimo būdų ir kainų.

Investicinių projektų, verslo galimybių studijų rengimas.

Teisinės paslaugos, rengiant sutartis, sutarčių teisinis vertinimas, advokato konsultacija dėl sutarčių vykdymo, kitų verslo teisės dokumentų rengimas ar koregavimas.

Įmonių teisinis auditas, verslo teisinis aptarnavimas ir konsultavimas. Advokato teisinės paslaugos, atstovaujant įmonę Vilniuje derybose su trečiosiomis šalimis, taip pat pas notarus, registrų centre, kitose institucijose.

Kliento santykių su trečiosiomis šalimis teisinė analizė, advokato konsultacija bei rekomendacijos. Įstatymų ir kitų teisės aktų analizė, teisinė konsultacija dėl jų taikymo verslo santykiuose.

Advokato teisinės paslaugos Vilniuje, rengiant ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus, prieštaravimus ir kitus teisminius procesinius dokumentus.


Verta žinoti dėl ginčų sprendimo

Verslo ginčus nebūtina spręsti tik teismuose. Verslo ginčai gali būti sprendžiami ir arbitraže. Verslo subjektai savo  susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet  kokį   ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže.

Teisinės paslaugos dėl sutarčių

Mūsų kontoros advokatas Vilniuje teikia profesionalias teisines konsultacijas dėl kokybiško nestandartinių sutarčių parengimo.


Sutarties laisvės principas 

Verslo subjektai turi  teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra  nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir Civilinio kodekso kodekso nenumatytas   sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams.

Verslo subjektai turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių  rūšių sutarčių  elementų. Tokiai sutarčiai   taikomos  atskirų  rūšių sutartis reglamentuojančios teisės normos, jeigu ko kita nenumato  šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei.


 
Parašykite
Paskambinkite
Apie